Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., zverejnenila Súťažné podklady k obstaraniu podporných služieb na rok 2013.

Bližšie informácie nájdete v časti SlužbyPodporné službyVýberové konania na PpSRok 2013

Zdroj: SEPS

Aktuality