Vážení obchodní partneri,
bolo doplnené vysvetľovanie Súťažných podkladov na predmet zákazky Obstaranie podporných služieb na rok 2013.

Bližšie informácie nájdete v časti:
Služby/Podporné služby/Výberové konania na PpS/Rok 2013

Zdroj: SEPS

Aktuality