Boli zverejnené Súťažné podklady – Predaj administratívnej budovy a pozemkov na ul. Miletičova 5, Bratislava

Dokumenty sú zverejnené v časti:

  • Dokumenty / Predaj administratívnej budovy a pozemkov na ul. Miletičova 5, Bratislava
  • Aktuality