Bolo zverejnené VK na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave na rok 2014 – ročné pásmo a I. etapa VK na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2014.

Nachádza sa v časti:

  • Služby / Straty a vlastná spotreba PS / Výberové konania / Rok 2014
  • Aktuality