V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.07.2013 do 31.07.2013.
Pre PpS typu SRV je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk nedeliteľných.

Aktuality