Boli zverejnené aktualizované Technické Podmienky, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2014.

Nachádzajú sa v časti:

  • Dokumenty / Technické podmienky / Aktualizácia Technických podmienok k 24.10.2013
  • Aktuality