V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.12.2013 do 31.12.2013.
Pre PpS druhu SRV je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality