V súlade s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti SEPS, a v súlade s príslušnými ustanoveniami Technických Podmienok, bol aktualizovaný Zoznam autorizovaných osôb na vykonávanie certifikačných meraní.

Aktuálny zoznam sa nachádza v časti:

  • Služby / Podporné služby / Zoznam držiteľov autorizácie
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality