Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a denných výberových konaní na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

  • Pravidla_KVK_DVK_1_01-31_12_2014.pdf
  • Nachádza sa aj v časti:

  • Služby / Podporné služby / Výberové konania na PpS / Rok 2014
  • Aktuality