Bolo uverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0106/2014/E o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2014.

Nachádza sa v časti:

  • Dokumenty / Rozhodnutia ÚRSO
  • Aktuality