V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.06.2014 do 30.06.2014.
Pre PpS typu SRV je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality