Predstavenie projektu 4M Market Coupling a plánovaného riešenia prevádzky

 

Národné regulačné úrady, prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické burzy, resp. organizátori trhu s elektrinou Českej republiky,
Slovenska, Maďarska a Rumunska v súčasnosti spoločne pracujú na rozšírení CZ-SK-HU Market Couplingu o rumunský denný trh s elektrinou
na báze PCR riešenia (pozn. Price Coupling of Regions).

Spustenie je plánované na 11. novembra 2014. Zapojené strany predkladajú dokumentáciu
s popisom základných charakteristík (4M MC external slides) a plánovaného riešenia prevádzky
4M Market Coupling (4M MC Public High Level Market Design).

Aktuality