Bol zverejnený „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 – 2023“

Aktuality