Bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS pre obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Nachádza sa v časti:

  • Služby / Podporné služby / Výberové konania na PpS / Rok 2015
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality