Dňa 27.11.2014 boli predstavenstvom spoločnosti schválené navrhované zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústav.
Účinnosť zmien je od 1.1.2015. Nachádzajú sa v časti „Aktualizácia technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy účinná od 1.1.2015“.

Zdroj: SEPS

Aktuality