V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu PRV, SRV, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 2 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality