Dňa 28.10.2009 boli zverejnené súťažné podmienky na obstaranie PpS na rok 2010.

Aktuality