Bol zverejnený „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie
rokov 2015 – 2024″

• Nachádza sa v časti Dokumenty / Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
• Na stiahnutie tu : Desaťročný plán rozvoja PS SR na roky 2015-2024

Zdroj: SEPS

Aktuality