Bolo zverejnené VK na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave na rok 2016 – ročné pásmo a I. etapa VK na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2016 – pásmové produkty.

VK na nákup elektriny na krytie strát v PS na rok 2016

Zdroj: SEPS

Aktuality