Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2016.

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii:

  • Služby / Podporné služby / Výberové konania na PpS / Rok 2016
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality