Dňa 19.11.2015 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Účinnosť zmien je od 1.1.2016. Pripravovaná aktualizácia sa nachádza v časti „Aktualizácia Technických podmienok účinná od 1.1.2016“.

Zdroj: SEPS

Aktuality