Bol zverejnený „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie
rokov 2016 – 2025″

• Nachádza sa v časti Dokumenty / Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
• Na stiahnutie tu : Desaťročný plán rozvoja PS SR na roky 2016-2025

Zdroj: SEPS

Aktuality