Na stránky SEPS, a.s. bol zaradený archív výsledkov mesačných aukcií VOPK na jednotlivých profiloch:

Aktuality