V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu PRV, SRV, TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV15MIN+, TRV15MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.06.2016 do 30.06.2016. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality