Dňa 13.06.2016 v informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS typu TRV3MIN-, TRV10MIN- a TRV15MIN- pre obdobie od 25.06.2016 do 01.07.2016. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných. Uzávierka podávania ponúk bude v stredu 15.06.2016 do 10:00 hod.

Zdroj: SEPS

Aktuality