Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na rok 2017. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality