Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos elektriny na rok 2017. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality