V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu PRV, SRV, TRV15MIN+, TRV15MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných. Ponuky budú vyhodnocované podľa Pravidiel Krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní platných od 01.12.2016.

Zdroj: SEPS

Aktuality