Dňa 25.11.2016 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Účinnosť zmien je od 1.2.2017. Pripravovaná aktualizácia sa nachádza v časti Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy – účinná od 1.2.2017

Zdroj: SEPS

Aktuality