V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS typu TRV3MIN- a TRV10MIN- pre obdobie od 05.08.2017 do 31.08.2017. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality