Boli zverejnené požadované objemy PpS pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Nachádzajú sa v časti: Služby / Podporné služby / Požiadavky na PpS / Rok 2018.

Zdroj: SEPS

Aktuality