Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2018/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos elektriny na roky 2018 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality