Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na roky 2018 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality