Dňa 28.11.2017 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Účinnosť zmien je od 1.1.2018. Pripravovaná aktualizácia sa nachádza v časti Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy – účinná od 1.1.2018″.

Zdroj: SEPS

Aktuality