Bolo zverejnené vysvetľovanie súťažných podkladov na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Aktuality