V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu SRV, TRV15MIN+, TRV15MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality