Bola zverejnená zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0005/2018/E-PP s právoplatnosťou od 2.3.2018.

Zdroj: SEPS

Aktuality