Dňa 20.3.2018 nadobudne právoplatnosť rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Metodiku všetkých PPS pre poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade s nariadením FCA. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality