Od 1.1.2011 dochádza k zmenám v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, prevádzkovania prenosovej sústavy – Dokument B.
Inovované znenie Dokumentu B je v priloženom súbore:

  • TP-B-112010.pdf
  • Aktuality