Dňa 24. apríla 2018 agentúra ACER vydala rozhodnutie č. 04/2018 k návrhu všetkých PPS týkajúceho sa času otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu (IDCZGT).

Rozhodnutie s príslušnými prílohami je k dispozícii na webovom sídle SEPS v lokalite https://www.sepsas.sk///sk/dokumenty/rozhodnutia-acer/metodiky/.

Zdroj: SEPS

Aktuality