Dňa 04.05.2018 bola na stránkach OKTE, a.s. zahájená verejná konzultácia k dokumentu :
„Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave“.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie

Zdroj: SEPS

Aktuality