Dňa 15.05.2018 boli zverejnené pripomienky zaslané k verejnej konzultácii k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie

Zdroj: SEPS

Aktuality