Dňa 08.06.2018 boli zverejnené v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie pripomienky spolu s ich odôvodnením, ktoré boli zaslané v rámci verejnej konzultácie k návrhu podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Zdroj: SEPS

Aktuality