Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na roky 2019 – 2021. Dokumenty sa nachádzajú v sekcii SlužbyPodporné službyVýberové konania na PpSRoky 2019 – 2021

Zdroj: SEPS

Aktuality