Dňa 25. 6. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy“ podľa článku 4 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „nariadenie ER“).

Zdroj: SEPS

Aktuality