Dňa 12.7.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Metodiku spoločného sieťového modelu (CGMM) v súlade s nariadením FCA. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality