Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k dokumentu „Opatrenia na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek podľa čl. 152 ods. 16 Nariadenia Európskej Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej sústavy“.

Zdroj: SEPS

Aktuality