Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS podľa čl. 137 ods. 4 nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“.

Zdroj: SEPS

Aktuality