Dňa 22. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k dokumentu „Postup predbežného schválenia FCR/FRR vypracovaného v zmysle čl. 155 a čl. 159 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“.

Zdroj: SEPS

Aktuality