Dňa 6.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia EB GL. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality